ПРОГРАМА

Очаквайте скоро

 
Кратката програма на майсторските класове може да видите тук

За подробната програма се разходете по табовете

11 ноември 2022

14.00 - 16.00
Изложение - дегустация само за професионалисти и медии | Exhibition - for professionals and media only

Изложение - дегустация само за професионалисти и медии | Exhibition - for professionals and media only

DiVino.Taste

В посочените часове достъп до изложението ще имат единствено професионалисти и медии

Only professionals and the media will have access to the exhibition during the specified hours

16.00 - 21.00
Изложение - дегустация за всички посетители | Exhibition - for all visitors

Изложение - дегустация за всички посетители | Exhibition - for all visitors

DiVino.Taste

Изложението е отворено за всички посетители и любители на виното

The exhibition is open to all visitors and wine lovers

bye-ticket-button

15:00 - 17:00
Статистика и анализи на винения пазар

Статистика и анализи на винения пазар

Асоциацията на търговците на вино в България

Презентация на Асоциацията на търговците на вино
в България (АТВБ)

Вход свободен

17:15 - 19:15
За българските винени региони интимно | The Bulgarian Wine Regions up Close and Personal

За българските винени региони интимно | The Bulgarian Wine Regions up Close and Personal

Марин Атанасов | Marin Atanasov

Майсторски клас | Masterclass

bye-ticket-button

Всеки един от осемте български региона ще бъде представен от Марин Атанасов с най-характерните му и отличителни особености, със специфичните му тероари, сортове и други тайнства – според лични наблюдения и изводи, резултат от целенасочени проучвания на лектора. Заедно с него ще опитате НА СЛЯПО 8 български вина – по едно характерно за всеки от регионите и след обсъждания, сравнения и оценки, дегустираните вина ще бъдат разкрити.

Each of the eight Bulgarian regions will be presented by Marin Atanasov with its most characteristic and distinctive features, with its specific terroirs, varieties and other unique secrets – according to personal observations and conclusions, the result of the lecturer's focused research. Together with him you will have a BLIND tasting of 8 Bulgarian wines – one typical for each of the regions. After discussions, comparisons and evaluations, the tasted wines will be revealed.

Цена:  130 лв

bye-ticket-button

11:00 - 20:00
Изложение - дегустация за всички посетители | Exhibition - for all visitors

Изложение - дегустация за всички посетители | Exhibition - for all visitors

DiVino.Taste

Изложението е отворено за всички посетители и любители на виното

The exhibition is open to all visitors and wine lovers

bye-ticket-button

10:00 - 12:00
Насърчаване на винения туризъм от избата в цялата страна – Казус: Каталуния | Promote Wine Tourism from the Winery to the Whole Country – Case Study: Catalonia

Насърчаване на винения туризъм от избата в цялата страна – Казус: Каталуния | Promote Wine Tourism from the Winery to the Whole Country – Case Study: Catalonia

Естер Гарсия и Бегоня Фернандес | Ester García y Begoña Fernández

Семинар | Workshop

bye-ticket-button

Виненият туризъм може да бъде много значим фактор за местното развитие. В тази дейност ролята на администрациите и компаниите може да е разнообразна, но коя от тях би била най-интересна и полезна, как може да се насърчава винения туризъм и как да се включи екологичната отговорност. Това са темите, които ще бъдат коментирани.

За се демонстрират процесите и да се дадат конкретни предложения, лекторите ще се позоват на проучване за развитието на винения туризъм в Каталуния.

Wine tourism can be a very important activity to increase local development. In this activity, the role of administrations and companies can be diverse, but which one can be the most interesting, how the activity can be encouraged, and how to include environmental responsibility will be topics that the speakers can comment on together in the presentation.

To demonstrate processes and proposals they will start from the case study of Wine Tourism in Catalonia.

(испански език, симултанен превод на български | Spanish, translation into Bulgarian)

Цена: 110 лв

bye-ticket-button

12:15 - 14:15
Енотечни вина от трезора: 10 години Вила Мелник | Enoteca Wines from the Vault: 10 years Villa Melnik

Енотечни вина от трезора: 10 години Вила Мелник | Enoteca Wines from the Vault: 10 years Villa Melnik

Милица Зикатанова | Militza Zikatanova

Дегустация-презентация | Tasting & Presentation

Вече десет години Винарска изба Вила Мелник e в търсене на автентичното усещане за мелнишки тероар. Мисията им е да представят местните сортове в тяхната най-добра светлина – да запазят самобитния им дух и да поддържат световен стадарт в качеството.

За тази дегустация Вила Мелник са селектирали шест от най-добрите вина от енотечната си колекция, която съхраняват в подземния трезор под пясъчния хълм.

Събитието е само с покани.

For ten years now, Villa Melnik Winery has been searching for the authentic expression of the Melnik terroir. Their mission is to present local varieties in their best light – to preserve their distinctive spirit and maintain a world standard in quality.

Villa Melnik have selected for this Tasting six of the finest wines from their enoteca collection, which they store in their underground vault beneath the sand hill.

The event is by invitation only.

14:30 - 16:30
Управление на риска в качеството на виното и мониторинг за бретаномицес със системата VERIFLOW® | Risk Management in Wine Quality and Monitoring of Brettanomyces with VERIFLOW®

Управление на риска в качеството на виното и мониторинг за бретаномицес със системата VERIFLOW® | Risk Management in Wine Quality and Monitoring of Brettanomyces with VERIFLOW®

Дейвид Смарт и Дейвид Пиератони | David Smart & David Pierattoni

Презентация | Presentation

В тази презентация ще се потопим задълбочено в управлението на риска във винарната и значението на мониторинга на най-често срещаните причинители на дефекти във виното, с акцент върху Бретаномицес брукселенисис. Ще обсъдим как да се предотвратят потенциални зарази, преди това да се отрази на качеството на виното.
Демонстрация на живо на системата VERIFLOW® от bioMerieux.

VERIFLOW® е лесна система за откриване на всички основни развалящи виното микроорганизми, директно във винарната. Благодарение на VERIFLOW® е възможно да се тестват проби на всеки етап от процеса по много ефективен начин, като само за 3 часа се открива наличието на причинители на дефекти като бретаномицес, лактобацилус и педиококи, ферментационни дрожди и бактерии. Системата е с много висока чувствителност.

In this session we will deep dive into the Risk Management in the winery and the value of proactive monitoring of the major spoilers, with a focus on Brettanomyces bruxellensis. We will discuss how to prevent potential contaminants before having an impact on the wine quality. Live demonstration of VERIFLOW® system by bioMerieux.

VERIFLOW® is an easy system to detect all the major “spoiler” microorganisms, directly in the winery. Results available in 3 hours, with a simple sample preparation and very high sensitivity. Thanks to VERIFLOW® it will be possible to test at any stage of the process in a very proactive way harmful wine spoilers like Brettanomyces, Lactobacillus & Pediococcus, fermentative yeasts and bacteria.

Достъпът е свободен с предварителна регистрация.
Регистрация може да направите тук.


Access is free with prior registration.
You can register here.

16:45 - 18:45
Виньо верде: Белите съкровища на Португалия | Vinhos Verdes: The White Treasures of Portugal

Виньо верде: Белите съкровища на Португалия | Vinhos Verdes: The White Treasures of Portugal

Луиш Сердейра | Luis Cerdeira

Майсторски клас | Masterclass

bye-ticket-button

Може би ще попитате: Vinho Verde не е ли онова лековато, свежо и непретенциозно бяло вино от Португалия? Да... но не съвсем. Въпреки че този стил, както и купаж от бели сортове, е емблематичен за региона, той е само малка част от цялата история.

Vinho Verde е португалски винен регион, който преживява ренесанс и постепенно прави алвариньо, лоурейро, аринто, трейшадура и други местни сортове известни на света. Vinho Verde е в тучната северозападната част на Португалия, като реките Доуро и Миньо, както и атлантическият бряг оформят естествените граници на региона. 85% от производството е посветено на бели вина. Днес те са изключително разнообразни и богати като като стил и профил, правят се само от автохтонни сортове и голяма част от тях вече не са така семпли и леки, а комплексни, структурирани, минерални вина с несравним характер.

Предлагаме ви дегустация на 8 от белите съкровища на Vinho Verde заедно с един от най-известните и успешни винари от региона, Луиш Сердейра, истинска легенда в Португалия.

You might ask: Isn't Vinho Verde that light, fresh and unpretentious white wine from Portugal? Yes... but not quite. Although this style, and the blend of white varieties, is emblematic of the region, it is only a small part of the whole story.

Vinho Verde is a Portuguese wine region that is experiencing a renaissance and is gradually making Alvarinho, Loureiro, Arinto, Treixadura and other indigenous varietals known to the world. Vinho Verde is in the lush northwest of Portugal, with the Douro and Minho rivers as well as the Atlantic coast forming the natural boundaries of the region. 85% of production is dedicated to white wines. Today they are extremely diverse and rich in terms of style and profile, made only from native varieties and many are no longer so simple and light, but complex, structured, mineral wines of unparalleled character.

We offer you to taste 8 of Vinho Verde's white treasures with one of the region's most famous and successful winemakers, Luis Cerdeira, a true legend in Portugal.

Цена: 130 лв

bye-ticket-button

11:00 - 19:00
Изложение - дегустация за всички посетители | Exhibition - for all visitors

Изложение - дегустация за всички посетители | Exhibition - for all visitors

DiVino.Taste

Изложението е отворено за всички посетители и любители на виното

The exhibition is open to all visitors and wine lovers

bye-ticket-button

10:00 - 12:00
Дигитален маркетинг и вино: Как да продаваме по-успешно | Digital Marketing and Wine: How to Sell Better

Дигитален маркетинг и вино: Как да продаваме по-успешно | Digital Marketing and Wine: How to Sell Better

Вяра Стефчева | Viara Stefcheva

Семинар | Workshop

bye-ticket-button

Обучението ще представи ключови стратегии за успешно изграждане на онлайн присъствие на бизнесите в лозаро-винарския сектор. Участниците ще научат как да създадат ангажираща общност около бранда си чрез Facebook групи, както и как да подобрят уебсайта си и да увеличат клиентите си. Ще бъдат споделени световни примери и практически насоки.

The workshop will present key strategies for building successfully an online presence for businesses in the wine sector. Participants will learn how to create an engaging community around their brand through Facebook groups, as well as how to improve their website and increase customers. Global examples and practical guidance will be shared.

Цена: 110 лв

bye-ticket-button

12:15 - 14:15
Райнхесен: Произходът има значение | Rheinhessen: Origin Matters

Райнхесен: Произходът има значение | Rheinhessen: Origin Matters

Николета Дикова | Nicoletta Dicova

Майсторски клас | Masterclass

bye-ticket-button

Майсторският клас е посветен на Райнхесен, един от водещите исторически  винени региони на Германия. Ще имате възможност да опитате  и опознаете виненото разнообразие и водещите стилистики на този изключително интересен и известен с качеството на вината си регион.

Ще бъдат дегустирани 8 умело подбрани вина, които дават цялостна панорама на региона.

Майсторският клас се организира с подкрепата на VDP – частна асоциация на близо 200 винопроизводители, представляваща елита на немското вино.

The masterclass is dedicated to Rheinhessen, one of Germany's leading historic wine regions. You will have the opportunity to taste and explore the wine diversity and leading styles of this extremely interesting and renowned for the quality of its wines region.

8 expertly selected wines will be tasted, giving an overall panorama of the region.

The Masterclass is organized with the support of the VDP, a private association of nearly 200 winemakers representing the elite of German wine.

Цена: 130 лв

bye-ticket-button

14:30 - 16:30
Натурално вино - що е то? | Natural Wine - What is It?

Натурално вино - що е то? | Natural Wine - What is It?

Елизабет Портева | Elizabet Porteva

Майсторски клас | Masterclass

bye-ticket-button

В последната година духовете във винените среди доста се разбуниха около темата за натуралните вина. Защо мненията са толкова различни и противоречиви? Защо е толкова актуална?
Каква е разликата между натуралните и конвенционалните вина? А каква е разликата между натурални, био, биодинамични, вина с ниска интервенция? Има ли конкретни регламенти?
Дива ферментация, вина без сулфити, без добавки, нефилтрирани. Ръчни или с минимална машинна намеса, крафт и малки производители. Ролята на свръхиндустриализацията и човешкия фактор.
Защо да пием такива вина? Как се отразяват на здравето? Как се правят натуралните вина – рискове и ползи при производството? Каква характеристика носят? Как да си изберем? Колко дълго издържат?

Ще дегустираме 8 български натурални вина!

In last year, the spirits in wine circles have been quite stirred around the topic of natural wines. Why are the opinions so different and controversial? Why is it so topical?

What is the difference between natural and conventional wines? And what is the difference between natural, organic, biodynamic, low intervention wines? Are there specific regulations?

Wild fermented, sulfite free, additive free, unfiltered wines. Manual or with minimal machine intervention, craft and small producers. The role of over-industrialization and the human factor.

Why drink such wines? How do they affect health? How are natural wines made - risks and benefits in production? What characteristics do they bring? How to choose? How long do they last?

We will taste 8 (eight) Bulgarian natural wines!

Цена: 130 лв

bye-ticket-button

16:45 - 18:45
Великите червени тероари на Италия | The Great Terroirs of Italy

Великите червени тероари на Италия | The Great Terroirs of Italy

Андреа Макиа | Andrea Macchia

Майсторски клас | Masterclass

button_sold out

Обичана от всички ценители на виното у нас и по света, Италия е сред добре познатите и предпочитани дестинации за винен туризъм. Доказаният летящ енолог и консултант Андреа Макиа ще представи осем вина от осем емблематични наименования за произход в слънчева Италия: Бароло, Амароне, Брунело ди Монталчино, Таурази и други. Ще ви припомни величието на големите италиански вина и ще ви разкаже повече за историята и традициите в различните провинции, които са довели до тези изключителни резултати.

Очаквайте задълбочена дегустация и сравнение на 8 изключителни червени италиански вина, както и възможност за среща с италианския консултант-енолог!

Loved by all wine connoisseurs at home and around the world, Italy is among the well-known and preferred destinations for wine tourism. Prominent flying oenologist and consultant Andrea Macchia will present eight wines from eight iconic appellations in sunny Italy: Barolo, Amarone, Brunello di Montalcino, Taurasi and others. He will remind you of the greatness of the big Italian wines and tell you more about the history and traditions in the different regions that have led to these outstanding results.

Look forward to an in-depth tasting and comparison of 8 outstanding Italian red wines, as well as the opportunity to meet the Italian consulting oenologist!

button_sold out

12 ноември 2022

11:00 - 20:00
Изложение - дегустация за всички посетители | Exhibition - for all visitors

DiVino.Taste

Изложение - дегустация за всички посетители | Exhibition - for all visitors

Изложението е отворено за всички посетители и любители на виното

The exhibition is open to all visitors and wine lovers

bye-ticket-button

10:00 - 12:00
Насърчаване на винения туризъм от избата в цялата страна – Казус: Каталуния | Promote Wine Tourism from the Winery to the Whole Country – Case Study: Catalonia

Естер Гарсия и Бегоня Фернандес | Ester García y Begoña Fernández

Насърчаване на винения туризъм от избата в цялата страна – Казус: Каталуния | Promote Wine Tourism from the Winery to the Whole Country – Case Study: Catalonia

Семинар | Workshop

bye-ticket-button

Виненият туризъм може да бъде много значим фактор за местното развитие. В тази дейност ролята на администрациите и компаниите може да е разнообразна, но коя от тях би била най-интересна и полезна, как може да се насърчава винения туризъм и как да се включи екологичната отговорност. Това са темите, които ще бъдат коментирани.

За се демонстрират процесите и да се дадат конкретни предложения, лекторите ще се позоват на проучване за развитието на винения туризъм в Каталуния.

Wine tourism can be a very important activity to increase local development. In this activity, the role of administrations and companies can be diverse, but which one can be the most interesting, how the activity can be encouraged, and how to include environmental responsibility will be topics that the speakers can comment on together in the presentation.

To demonstrate processes and proposals they will start from the case study of Wine Tourism in Catalonia.

(испански език, симултанен превод на български | Spanish, translation into Bulgarian)

Цена: 110 лв

bye-ticket-button

12:15 - 14:15
Енотечни вина от трезора: 10 години Вила Мелник | Enoteca Wines from the Vault: 10 years Villa Melnik

Милица Зикатанова | Militza Zikatanova

Енотечни вина от трезора: 10 години Вила Мелник | Enoteca Wines from the Vault: 10 years Villa Melnik

Дегустация-презентация | Tasting & Presentation

Вече десет години Винарска изба Вила Мелник e в търсене на автентичното усещане за мелнишки тероар. Мисията им е да представят местните сортове в тяхната най-добра светлина – да запазят самобитния им дух и да поддържат световен стадарт в качеството.

За тази дегустация Вила Мелник са селектирали шест от най-добрите вина от енотечната си колекция, която съхраняват в подземния трезор под пясъчния хълм.

Събитието е само с покани.

For ten years now, Villa Melnik Winery has been searching for the authentic expression of the Melnik terroir. Their mission is to present local varieties in their best light – to preserve their distinctive spirit and maintain a world standard in quality.

Villa Melnik have selected for this Tasting six of the finest wines from their enoteca collection, which they store in their underground vault beneath the sand hill.

The event is by invitation only.

14:30 - 16:30
Управление на риска в качеството на виното и мониторинг за бретаномицес със системата VERIFLOW® | Risk Management in Wine Quality and Monitoring of Brettanomyces with VERIFLOW®

Дейвид Смарт и Дейвид Пиератони | David Smart & David Pierattoni

Управление на риска в качеството на виното и мониторинг за бретаномицес със системата VERIFLOW® | Risk Management in Wine Quality and Monitoring of Brettanomyces with VERIFLOW®

Презентация | Presentation

В тази презентация ще се потопим задълбочено в управлението на риска във винарната и значението на мониторинга на най-често срещаните причинители на дефекти във виното, с акцент върху Бретаномицес брукселенисис. Ще обсъдим как да се предотвратят потенциални зарази, преди това да се отрази на качеството на виното.
Демонстрация на живо на системата VERIFLOW® от bioMerieux.

VERIFLOW® е лесна система за откриване на всички основни развалящи виното микроорганизми, директно във винарната. Благодарение на VERIFLOW® е възможно да се тестват проби на всеки етап от процеса по много ефективен начин, като само за 3 часа се открива наличието на причинители на дефекти като бретаномицес, лактобацилус и педиококи, ферментационни дрожди и бактерии. Системата е с много висока чувствителност.

In this session we will deep dive into the Risk Management in the winery and the value of proactive monitoring of the major spoilers, with a focus on Brettanomyces bruxellensis. We will discuss how to prevent potential contaminants before having an impact on the wine quality. Live demonstration of VERIFLOW® system by bioMerieux.

VERIFLOW® is an easy system to detect all the major “spoiler” microorganisms, directly in the winery. Results available in 3 hours, with a simple sample preparation and very high sensitivity. Thanks to VERIFLOW® it will be possible to test at any stage of the process in a very proactive way harmful wine spoilers like Brettanomyces, Lactobacillus & Pediococcus, fermentative yeasts and bacteria.

Достъпът е свободен с предварителна регистрация.
Регистрация може да направите тук.


Access is free with prior registration.
You can register here.

16:45 - 18:45
Виньо верде: Белите съкровища на Португалия | Vinhos Verdes: The White Treasures of Portugal

Луиш Сердейра | Luis Cerdeira

Виньо верде: Белите съкровища на Португалия | Vinhos Verdes: The White Treasures of Portugal

Майсторски клас | Masterclass

bye-ticket-button

Може би ще попитате: Vinho Verde не е ли онова лековато, свежо и непретенциозно бяло вино от Португалия? Да... но не съвсем. Въпреки че този стил, както и купаж от бели сортове, е емблематичен за региона, той е само малка част от цялата история.

Vinho Verde е португалски винен регион, който преживява ренесанс и постепенно прави алвариньо, лоурейро, аринто, трейшадура и други местни сортове известни на света. Vinho Verde е в тучната северозападната част на Португалия, като реките Доуро и Миньо, както и атлантическият бряг оформят естествените граници на региона. 85% от производството е посветено на бели вина. Днес те са изключително разнообразни и богати като като стил и профил, правят се само от автохтонни сортове и голяма част от тях вече не са така семпли и леки, а комплексни, структурирани, минерални вина с несравним характер.

Предлагаме ви дегустация на 8 от белите съкровища на Vinho Verde заедно с един от най-известните и успешни винари от региона, Луиш Сердейра, истинска легенда в Португалия.

You might ask: Isn't Vinho Verde that light, fresh and unpretentious white wine from Portugal? Yes... but not quite. Although this style, and the blend of white varieties, is emblematic of the region, it is only a small part of the whole story.

Vinho Verde is a Portuguese wine region that is experiencing a renaissance and is gradually making Alvarinho, Loureiro, Arinto, Treixadura and other indigenous varietals known to the world. Vinho Verde is in the lush northwest of Portugal, with the Douro and Minho rivers as well as the Atlantic coast forming the natural boundaries of the region. 85% of production is dedicated to white wines. Today they are extremely diverse and rich in terms of style and profile, made only from native varieties and many are no longer so simple and light, but complex, structured, mineral wines of unparalleled character.

We offer you to taste 8 of Vinho Verde's white treasures with one of the region's most famous and successful winemakers, Luis Cerdeira, a true legend in Portugal.

Цена: 130 лв

bye-ticket-button

13 ноември 2022

11:00 - 19:00
Изложение - дегустация за всички посетители | Exhibition - for all visitors

DiVino.Taste

Изложение - дегустация за всички посетители | Exhibition - for all visitors

Изложението е отворено за всички посетители и любители на виното

The exhibition is open to all visitors and wine lovers

bye-ticket-button

10:00 - 12:00
Дигитален маркетинг и вино: Как да продаваме по-успешно | Digital Marketing and Wine: How to Sell Better

Вяра Стефчева | Viara Stefcheva

Дигитален маркетинг и вино: Как да продаваме по-успешно | Digital Marketing and Wine: How to Sell Better

Семинар | Workshop

bye-ticket-button

Обучението ще представи ключови стратегии за успешно изграждане на онлайн присъствие на бизнесите в лозаро-винарския сектор. Участниците ще научат как да създадат ангажираща общност около бранда си чрез Facebook групи, както и как да подобрят уебсайта си и да увеличат клиентите си. Ще бъдат споделени световни примери и практически насоки.

The workshop will present key strategies for building successfully an online presence for businesses in the wine sector. Participants will learn how to create an engaging community around their brand through Facebook groups, as well as how to improve their website and increase customers. Global examples and practical guidance will be shared.

Цена: 110 лв

bye-ticket-button

12:15 - 14:15
Райнхесен: Произходът има значение | Rheinhessen: Origin Matters

Николета Дикова | Nicoletta Dicova

Райнхесен: Произходът има значение | Rheinhessen: Origin Matters

Майсторски клас | Masterclass

bye-ticket-button

Майсторският клас е посветен на Райнхесен, един от водещите исторически  винени региони на Германия. Ще имате възможност да опитате  и опознаете виненото разнообразие и водещите стилистики на този изключително интересен и известен с качеството на вината си регион.

Ще бъдат дегустирани 8 умело подбрани вина, които дават цялостна панорама на региона.

Майсторският клас се организира с подкрепата на VDP – частна асоциация на близо 200 винопроизводители, представляваща елита на немското вино.

The masterclass is dedicated to Rheinhessen, one of Germany's leading historic wine regions. You will have the opportunity to taste and explore the wine diversity and leading styles of this extremely interesting and renowned for the quality of its wines region.

8 expertly selected wines will be tasted, giving an overall panorama of the region.

The Masterclass is organized with the support of the VDP, a private association of nearly 200 winemakers representing the elite of German wine.

Цена: 130 лв

bye-ticket-button

14:30 - 16:30
Натурално вино - що е то? | Natural Wine - What is It?

Елизабет Портева | Elizabet Porteva

Натурално вино - що е то? | Natural Wine - What is It?

Майсторски клас | Masterclass

bye-ticket-button

В последната година духовете във винените среди доста се разбуниха около темата за натуралните вина. Защо мненията са толкова различни и противоречиви? Защо е толкова актуална?
Каква е разликата между натуралните и конвенционалните вина? А каква е разликата между натурални, био, биодинамични, вина с ниска интервенция? Има ли конкретни регламенти?
Дива ферментация, вина без сулфити, без добавки, нефилтрирани. Ръчни или с минимална машинна намеса, крафт и малки производители. Ролята на свръхиндустриализацията и човешкия фактор.
Защо да пием такива вина? Как се отразяват на здравето? Как се правят натуралните вина – рискове и ползи при производството? Каква характеристика носят? Как да си изберем? Колко дълго издържат?

Ще дегустираме 8 български натурални вина!

In last year, the spirits in wine circles have been quite stirred around the topic of natural wines. Why are the opinions so different and controversial? Why is it so topical?

What is the difference between natural and conventional wines? And what is the difference between natural, organic, biodynamic, low intervention wines? Are there specific regulations?

Wild fermented, sulfite free, additive free, unfiltered wines. Manual or with minimal machine intervention, craft and small producers. The role of over-industrialization and the human factor.

Why drink such wines? How do they affect health? How are natural wines made - risks and benefits in production? What characteristics do they bring? How to choose? How long do they last?

We will taste 8 (eight) Bulgarian natural wines!

Цена: 130 лв

bye-ticket-button

16:45 - 18:45
Великите червени тероари на Италия | The Great Terroirs of Italy

Андреа Макиа | Andrea Macchia

Великите червени тероари на Италия | The Great Terroirs of Italy

Майсторски клас | Masterclass

button_sold out

Обичана от всички ценители на виното у нас и по света, Италия е сред добре познатите и предпочитани дестинации за винен туризъм. Доказаният летящ енолог и консултант Андреа Макиа ще представи осем вина от осем емблематични наименования за произход в слънчева Италия: Бароло, Амароне, Брунело ди Монталчино, Таурази и други. Ще ви припомни величието на големите италиански вина и ще ви разкаже повече за историята и традициите в различните провинции, които са довели до тези изключителни резултати.

Очаквайте задълбочена дегустация и сравнение на 8 изключителни червени италиански вина, както и възможност за среща с италианския консултант-енолог!

Loved by all wine connoisseurs at home and around the world, Italy is among the well-known and preferred destinations for wine tourism. Prominent flying oenologist and consultant Andrea Macchia will present eight wines from eight iconic appellations in sunny Italy: Barolo, Amarone, Brunello di Montalcino, Taurasi and others. He will remind you of the greatness of the big Italian wines and tell you more about the history and traditions in the different regions that have led to these outstanding results.

Look forward to an in-depth tasting and comparison of 8 outstanding Italian red wines, as well as the opportunity to meet the Italian consulting oenologist!

button_sold out

ПОБЪРЗАЙТЕ! Купете своя билет

Спонсори

Партньори

Технически партньори

Медиа партньори