ИЗЛОЖИТЕЛИ

изложители Северозападна България

Боровица

Щанд 16

изложители Дунавска равнина

Левент

Щанд 44

Марян

Щанд 55

изложители Черноморие

Зеланос

Щанд 47

Страцин

Щанд 48

Тохун

Щанд 57

изложители Розова долина

изложители Сакар и Източни Родопи

Братанов

Щанд 20

изложители Източна Тракия

Росиди

Щанд 24

изложители Западна Тракия

Двор #1

Щанд 29

Драгомир

Щанд 40

Камеа

Щанд 18

Румелия

Щанд 28

изложители Долината на Струма

Капатово

Щанд 14

Логодаж

Щанд 5

Орбелия

Щанд 2

Рупел

Щанд 4

изложители Винени проекти

22 Бурди

Щанд 51

Трастена

Щанд 52

изложители Други изложители

Gourmet House

чаши Riedel

Галисима 1

Шоколадови изделия

Wine Tours in Bulgaria

Винен туризъм

Sklarny Moravia

Стъкларска фабрика

Подари си с/мисъл

Еко бутилки и термоси за вода Dopper

JOBO

Ресторант

Касавино

магазин за вино