Яна Петкова и Ирина Софранова | Yana Petkova & Irina Sofranova

винени консултанти

Яна Петкова е възпитаник на Австрийската винена академия, клон на British Wine and Spirit Education Trust и притежател на WSET Diploma. Тя е винен дегустатор, автор и журналист, международен винен съдия, обучаващ, член на дегустационния екип на DiVino и уважаван винен лектор.

Ирина Софранова е винен експерт, дегустатор и критик, журналист, модератор, обучаващ, лектор и организатор на специализирани семинари, корпоративни тийм-билдинг събития, дегустации и уъркшопи.

Заедно Яна и Ирина са създатели на Avinissima Wine & Food Consulting (www.avinissima.com) и развиват сайта за винена култура vinoto.com.

Yana Petkova is a graduate of the Austrian Wine Academy, a branch of the British Wine and Spirit Education Trust and holder of the WSET Diploma. She is a wine taster, writer and journalist, international wine judge, educator, member of the DiVino tasting team and respected wine lecturer.

Irina Sofranova is a wine expert, taster and critic, journalist, moderator, trainer, lecturer and organizer of wine seminars, corporate team-building events, tastings and workshops.

The two of them, Yana and Irina, are the founders of Avinissima Wine & Food Consulting (www.avinissima.com) and develop vinoto.com, a website for wine knowledge and culture.

12:15 - 14:15

Събота 12 Ноември

The Big Orange. Кехлибарената страна на Европа. | The Amber Side of Europe.

Майсторски клас | Masterclass

За Яна и Ирина темата за вината с минимална интервенция винаги е будела интерес, любопитство и уважение. В последните години, освен че дегустират фокусирано такива вина и посещават биодинамични производители и изби, произвеждащи изцяло натурални и оранжеви вина, двете се ангажират със собствени негосиантски проекти, произвеждайки експериментални вина с минимална интервенция. В майсторския клас The Big Orange. Кехлибарената страна на Европа ще има представителна дегустационна и теоретична извадка на едни от най-интересните вина от Стария континент от 8 различни дестинации. Освен стилово и сортово, те се различават и като философия. На вас остава да изградите или обърнете перспективата си за натуралните вина. Ще се запознаете с една различна винена Европа.

For Yana and Irina, the topic of wines with minimal intervention has always aroused interest, curiosity and respect. In recent years, they focus on tasting such wines and visiting biodynamic producers and wineries producing all-natural and orange wines. And what’s more, both ladies are committed with their own negociant projects, producing experimental wines with minimal intervention. In The Big Orange. The amber side of Europe. they will offer a representative tasting and theoretical excerpt of some of Europe's most interesting wines from 8 different destinations. They differ in style and varieties, as well as in philosophy. It is up to you to build or change your perspective on natural wines. You will get to know a different Wine Europe.

Цена: 150 лв

bye-ticket-button