Вяра Стефчева | Viara Stefcheva

изпълнителен директор на Zahara Consult | CEO of Zahara Consult

Вяра Стефчева е изпълнителен директор на Zahara Consult – компания, предоставяща маркетинг услуги на организации от три континента.

Със страст към иновациите и креативния подход, Вяра помага на едни от най-известните брандове в света да постигнат разпознаваемост в онлайн пространството и да увеличат своите продажби.

 Viara Stefcheva is the CEO of Zahara Consult – a company providing marketing services to organizations on three continents. With a passion for innovation and a creative approach, Viara helps some of the world's best-known brands to achieve online visibility and increase their sales.

10:00 - 12:00

Неделя | Sunday 3 Декември | December

Дигитален маркетинг и вино: Как да продаваме по-успешно | Digital Marketing and Wine: How to Sell Better

Семинар | Workshop

bye-ticket-button

Обучението ще представи ключови стратегии за успешно изграждане на онлайн присъствие на бизнесите в лозаро-винарския сектор. Участниците ще научат как да създадат ангажираща общност около бранда си чрез Facebook групи, както и как да подобрят уебсайта си и да увеличат клиентите си. Ще бъдат споделени световни примери и практически насоки.

The workshop will present key strategies for building successfully an online presence for businesses in the wine sector. Participants will learn how to create an engaging community around their brand through Facebook groups, as well as how to improve their website and increase customers. Global examples and practical guidance will be shared.

Цена: 110 лв

bye-ticket-button