Типченица

Северозападна България, Щанд

с. Типченица 3164
общ. Мездра, обл. Враца,
ул. "Иван Йончев" 32-34

Tipchenitsa 3164
Mezdra Municipality, Vratza Region
32-34 Ivan Yonchev St.

e-mail: office@tipchenitza.bg
www.tipchenitza.bg