Санта Сара

Южно Черноморие, Щанд 75

Вина:
Santa Sarah Sauvignon Blanc 2022
Santa Sarah Black C White 2022
Santa Sarah No Saints Rose 2022
Santa Sarah Black C Red 2021
Santa Sarah SS BIN 41 Merlot 2021
Santa Sarah SS BIN 40 Cabernet Sauvignon 2021
Santa Sarah SS Privat Mavrud & Cabernet Sauvignon 2021

Контакти:
с. Горица 8225, община Поморие
ул. Ивайло 2

8225 Goritsa, Pomorie Municipality
2, Ivaylo St.

e-mail: evgeniya.g@santa-sarah.com
www.santa-sarah.com