Рупел

Долината на Струма, Щанд

с. Долно Спанчево 2869
общ. Петрич

2869 Dolno Spanchevo
Petrich Municipality

е-mail: rupelwinery@gmail.com
www.rupel-wine.com