Росалеа

Сакар и Източни Родопи

Контакти:
Харманли 6450
ул. „Кольо Фичето“ 4А

6450 Harmanli
4A, Kolyu Ficheto St.

e-mail: info@rosaleawine.com
www.rosaleawine.com