Петър Илиев | Petar Iliev

главен енолог на Фоур Френдс | chief oenologist at Four Friends

Петър Илиев се занимава с правене на вино от 2006 г. – веднага след като завършва УХТ Пловдив. Придобива опит в различни по структура, мащаб и философия изби, а от 2012 г. е главен енолог във Фоур Френдс, където има пълната свобода да твори. Още докато овладява професията си се запалва по червените вина, предназначени за отлежаване, благодарение на досега си със стари френски вина, както и с българския Solitaire. В последните 10 години работи задълбочено по темата как да отглежда грозде, а впоследствие да направи и вино, което да може да старее благородно с години.

Petar Iliev has been making wine since 2006, right after he graduated from the University of Food Technologies in Plovdiv. He gained experience and knowledge in wineries of different structure, scale and philosophy, and since 2012 he is the chief oenologist at Four Friends, where he is free to create wines following his own ideas and vision. While mastering his profession, he developed a passion for red wines intended for long aging, thanks to the qualities of old French wines he had tasted, as well as Bulgarian Solitaire. In the last 10 years, he worked thoroughly on how to grow grapes and to make wine that can age for years.

14:30 - 16:30

Неделя 13 Ноември

Отлежали български вина – богатство, което да ценим | Aged Bulgarian Wines – a Treasure to Cherish

Майсторски клас | Masterclass

В България се прави вино, което може да старее благородно с години. Доста енолози имат успех с такива вина и е време да говорим тях все повече и да възпитаваме вкус към тях. Как се работи на лозето и в избата, за да има виното дълъг потенциал за стареене, какви процеси протичат с годините и как се отразяват върху характера и профила на виното…
Дегустацията включва 7 български вина и едно Бордо.

In Bulgaria, wines are made that can age nobly for years. Many oenologists succeed in making such wines, and it is time to talk about them and educate consumers to appreciate them. How to work in the vineyard and in the cellar so that the wine has a long aging potential, what processes take place over the years and how do they affect the character and profile of the wines...
The tasting includes 7 Bulgarian wines and one Bordeaux.

Цена 120 лв

sold-out-button