Марин Атанасов | Marin Atanasov

лектор | speaker

Марин Атанасов е един от водещите български сомелиери, който през годините е опознал много от различните винени професии: сомелиер, посланик на бранд, винен директор, експорт мениджър и лектор. Марин е един от идеолозите зад Винения бар Wineground във Варна и член на Българската асоциация на винените професионалисти. Той вярва в мисия Българско вино и търси винената идентичност на България, нещото което ни прави различни и разпознаваеми.

Marin Atanasov is one of the leading Bulgarian sommeliers, who over the years has got to know many different wine professions: sommelier, brand ambassador, wine director, export manager and lecturer. Marin is one of the ideologists behind the Wineground Wine Bar in Varna and a member of the Bulgarian Association of Wine Professionals. He believes in the Bulgarian wine mission and seeks the wine identity of Bulgaria, the thing that makes us different and recognizable.

17:15 - 19:15

Петък | Friday 1 Декември | December

За българските винени региони интимно | The Bulgarian Wine Regions up Close and Personal

Майсторски клас | Masterclass

bye-ticket-button

Всеки един от осемте български региона ще бъде представен от Марин Атанасов с най-характерните му и отличителни особености, със специфичните му тероари, сортове и други тайнства – според лични наблюдения и изводи, резултат от целенасочени проучвания на лектора. Заедно с него ще опитате НА СЛЯПО 8 български вина – по едно характерно за всеки от регионите и след обсъждания, сравнения и оценки, дегустираните вина ще бъдат разкрити.

Each of the eight Bulgarian regions will be presented by Marin Atanasov with its most characteristic and distinctive features, with its specific terroirs, varieties and other unique secrets – according to personal observations and conclusions, the result of the lecturer's focused research. Together with him you will have a BLIND tasting of 8 Bulgarian wines – one typical for each of the regions. After discussions, comparisons and evaluations, the tasted wines will be revealed.

Цена:  130 лв

bye-ticket-button