Луиш Сердейра | Luis Cerdeira

мениджър и главен енолог на изба Soalheiro | Soalheiro's manager and chief oenologist

Луиш Сердейра е роден в света на виното и буквално израства в лозята на Vinho Verde. Той е бил над 20 години председател на асоциацията на производителите на Виньо верде и е допринесъл повече от всеки друг за разцвета им. Със задълбочени познания за алвариньо и останалите сортове, типични за Vinho Verde, днес той е мениджър и главен енолог на известната с качеството и новаторството си изба Soalheiro. Като син на основателите на винарната, силната му връзка с лозарството от ранно детство го подбужда да учи и завърши енология през 1994 г. От тогава до днес той не спира да експериментира и да се усъвършенства и сам е дълги години университетски преподавател по енология.

Luis Cerdeira was born into the wine world and literally grew up in the vineyards of Vinho Verde. He was President of the Vinho Verde Growers Association for over 20 years and has contributed more than anyone else to their flourishing. With an in-depth knowledge of Alvarinho and the other varieties typical for Vinho Verde, today he is the manager and chief oenologist of the famous for its quality and innovation Soalheiro Winery. As the son of the winery's founders, his strong connection to viticulture from an early age prompted him to study and graduate in oenology in 1994. Since then, he has never stopped experimenting and improving and has been himself a university lecturer in oenology for many years.

16:45 - 18:45

Събота | Saturday 2 Декември | December

Виньо верде: Белите съкровища на Португалия | Vinhos Verdes: The White Treasures of Portugal

Майсторски клас | Masterclass

bye-ticket-button

Може би ще попитате: Vinho Verde не е ли онова лековато, свежо и непретенциозно бяло вино от Португалия? Да... но не съвсем. Въпреки че този стил, както и купаж от бели сортове, е емблематичен за региона, той е само малка част от цялата история.

Vinho Verde е португалски винен регион, който преживява ренесанс и постепенно прави алвариньо, лоурейро, аринто, трейшадура и други местни сортове известни на света. Vinho Verde е в тучната северозападната част на Португалия, като реките Доуро и Миньо, както и атлантическият бряг оформят естествените граници на региона. 85% от производството е посветено на бели вина. Днес те са изключително разнообразни и богати като като стил и профил, правят се само от автохтонни сортове и голяма част от тях вече не са така семпли и леки, а комплексни, структурирани, минерални вина с несравним характер.

Предлагаме ви дегустация на 8 от белите съкровища на Vinho Verde заедно с един от най-известните и успешни винари от региона, Луиш Сердейра, истинска легенда в Португалия.

You might ask: Isn't Vinho Verde that light, fresh and unpretentious white wine from Portugal? Yes... but not quite. Although this style, and the blend of white varieties, is emblematic of the region, it is only a small part of the whole story.

Vinho Verde is a Portuguese wine region that is experiencing a renaissance and is gradually making Alvarinho, Loureiro, Arinto, Treixadura and other indigenous varietals known to the world. Vinho Verde is in the lush northwest of Portugal, with the Douro and Minho rivers as well as the Atlantic coast forming the natural boundaries of the region. 85% of production is dedicated to white wines. Today they are extremely diverse and rich in terms of style and profile, made only from native varieties and many are no longer so simple and light, but complex, structured, mineral wines of unparalleled character.

We offer you to taste 8 of Vinho Verde's white treasures with one of the region's most famous and successful winemakers, Luis Cerdeira, a true legend in Portugal.

Цена: 130 лв

bye-ticket-button