Костас Лирис | Kostas Liris

сертифициран дегустатор на зехтин | certified taster of olive oil

Костас Лирис, един от най-големите експерти по зехтина в света, е агроном и сертифициран дегустатор. В продължение на почти десетилетие той е съдия и председател на дегустационен панел в най-престижните световни конкурси за екстра върджин зехтин (EVOO) – NYIOOC в Ню Йорк, JOOP в Токио, ATHENA IOOC в гръцката столица и др. Преподава сензорен анализ, производство и безопасност на зехтина в Ню Йорк, Лондон и Сан Франциско в сътрудничество с Olive Oil Times Education Lab и си партнира с Olio Nuovo Days в Париж и други престижни международни организации и компании, посветени на зехтина. Основател е на IRIS-Agricultural Union of Messenia, компания за консултантски услуги в земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Лично бившият министър-председател Георгиос Папандреу му изпраща благодарствено писмо за приноса му в разработването и популяризирането на качествени гръцки продукти по света.

Kostas Liris, one of the most renowned olive oil experts worldwide, is an agronomist and certified taster. For almost a decade he has been one of the judges and head of tasting panels in the top world olive oil competitions – NYIOOC in New York, JOOP in Tokyo, ATHENA IOOC in the Greek capital, etc. He teaches Sensory Analysis, Production and Safety of Olive Oil in New York, London and San Francisco in collaboration with the Olive Oil Times Education Lab and partners with Olio Nuovo Days in Paris and other prestigious international organizations and companies, dedicated to olive oil. He is the founder of the IRIS-Agricultural Union of Messenia, a company providing consulting services relevant to the agricultural and agri-food industry. A key moment in his career came when he received a thank-you letter from the former Prime Minister Georgios Papandreou for his contribution to the development and promotion of quality Greek products worldwide.

10:00 - 12:00

Събота 12 Ноември

Непознатият зехтин | The Unknown Extra Virgin Olive Oil

Майсторски клас | Masterclass

Въпреки че е най-старото използвано масло, екстра върджин зехтинът (EVOO) е все още и най-малко познатото. Нека открием присъщите качества на тази суперхрана – може би единствената мазнина, която съчетава насладата на сетивата чрез аромати и вкус с уникални фармацевтични и козметични свойства. При повече от 1500 разновидности и производство по цялата планета, е почти невъзможно да не откриете онзи зехтин, който ще ви накара да се влюбите безусловно.Нека се опитаме заедно да преоткрием този добър непознат – екстра върджин зехтина.
На майсторския клас ще бъдат дегустирани 6 екстра върджин маслинови масла от различни сортове: коронейки, арбекина, арбосана, манаки, егейска труба, както и един по-зрял зехтин. Класът ще се фокусира и върху различията между сортовете и ще проследи как се променя зехтинът в зависимост от начина на употреба.

Although Extra virgin olive oil (EVOO) is the oldest oil used, it is still the most unknown one. Let's discover the inherent qualities of this superfood – probably the only fat that combines the pleasure of the senses, aromas and flavors with unique pharmaceutical and cosmetic properties. With more than 1500 varieties and a cultivation spread all over the earth, it is extremely difficult not to find the one that will make you absolutely love it.
Varieties of the olive oils that will be tasted during the class: Koroneiki , Arbequina, Arbosana, Manaki, Aegian Throuba and one mature oil. The class will be also focused on differences between varieties and how the same olive oil can differ depends on the way it is used.
Let's try together to discover again this unknown extra virgin olive oil.

(английски език, симултанен превод на български | English & translation into Bulgarian)

Цена 90 лв

bye-ticket-button