Естер Гарсия и Бегоня Фернандес | Ester García y Begoña Fernández

Каталунски институт за професионална подготовка по винен туризъм | Institut FP d'Enoturisme a Catalunya

Бегония Фернандес
Преподавател в Института по винен туризъм на Каталуния; дипломиран специалист по туризъм; главен изпълнителен директор на туристическа агенция Go&Be; доктор на науките в Universitat Rovira i Virgili; прави изследвания в областта на винения туризъм и устойчивото развитие.

Begoña Fernández
Professor at the Institute of Wine Tourism of Catalonia; Graduate in Tourism; CEO Go&Be Travel Agency; Research Doctorate at Universitat Rovira i Virgili; Research on wine tourism and sustainability.

Естер Гарсия
Директор на Института по винен туризъм на Каталуния; директор на Училището за винен бизнес; психопедагог; над 20 годишен опит в създаването и управлението на проекти.

Ester García
Director of the Wine Tourism Institute of Catalonia; Director of the Wine Business School; Psicopedagoga; More than 20 years of experience in project creation.
 

10:00 - 12:00

Събота | Saturday 2 Декември | December

Насърчаване на винения туризъм от избата в цялата страна – Казус: Каталуния | Promote Wine Tourism from the Winery to the Whole Country – Case Study: Catalonia

Семинар | Workshop

bye-ticket-button

Виненият туризъм може да бъде много значим фактор за местното развитие. В тази дейност ролята на администрациите и компаниите може да е разнообразна, но коя от тях би била най-интересна и полезна, как може да се насърчава винения туризъм и как да се включи екологичната отговорност. Това са темите, които ще бъдат коментирани.

За се демонстрират процесите и да се дадат конкретни предложения, лекторите ще се позоват на проучване за развитието на винения туризъм в Каталуния.

Wine tourism can be a very important activity to increase local development. In this activity, the role of administrations and companies can be diverse, but which one can be the most interesting, how the activity can be encouraged, and how to include environmental responsibility will be topics that the speakers can comment on together in the presentation.

To demonstrate processes and proposals they will start from the case study of Wine Tourism in Catalonia.

(испански език, симултанен превод на български | Spanish, translation into Bulgarian)

Цена: 110 лв

bye-ticket-button