Елизабет Портева | Elizabet Porteva

технолог на Bendida Winery и създател на авторски натурални вина by Elizabet | Bendida Winery winemaker and author of natural wines by Elizabet

Елизабет Портева e бакалавър и магистър по вино от УХТ Пловдив. Има зад гърба си няколко стажа в Нова Зеландия и България, от 2013 е технолог в семейната изба Бендида в Брестовица. Тя е четвърто поколение винар. Обича да твори с българските сортове рубин, мавруд, димят, врачански мискет, както и с каберне совиньон. От 2015 прави вина с ниска интервенция, а от 2017 експериментира с дива ферментация и натурални вина, на които се посвещава напълно. В авторската ѝ микро серия натурални вина by Elizabet в момента има вече над 10 различни етикета. Тя е един от пионерите при правенето на натурални вина в България и ще ви сподели през личния си опит за трудностите и предразсъдъците, през които минава човек по пътя на чистото вино.

Elizabet Porteva is a bachelor and master of winemaking from the University of Plovdiv. She has several vintages in New Zealand and Bulgaria and since 2013 she is the winemaker in the family winery Bendida in Brestovitsa. She is fourth generation winemaker. Elizabet loves to work with the Bulgarian varieties Rubin, Mavrud, Dimyat, Vrachanski Misket, as well as Cabernet Sauvignon. Since 2015 she has been making low-intervention wines, and since 2017 she has been experimenting with wild fermentation and natural wines, to which she is fully dedicated. Her signature micro series of natural wines by Elizabet now has over 10 different labels. She is one of the pioneers in making natural wines in Bulgaria and will share with you through her personal experience the difficulties and prejudices one goes through on the path of pure wine.

14:30 - 16:30

Неделя | Sunday 3 Декември | December

Натурално вино - що е то? | Natural Wine - What is It?

Майсторски клас | Masterclass

bye-ticket-button

В последната година духовете във винените среди доста се разбуниха около темата за натуралните вина. Защо мненията са толкова различни и противоречиви? Защо е толкова актуална?
Каква е разликата между натуралните и конвенционалните вина? А каква е разликата между натурални, био, биодинамични, вина с ниска интервенция? Има ли конкретни регламенти?
Дива ферментация, вина без сулфити, без добавки, нефилтрирани. Ръчни или с минимална машинна намеса, крафт и малки производители. Ролята на свръхиндустриализацията и човешкия фактор.
Защо да пием такива вина? Как се отразяват на здравето? Как се правят натуралните вина – рискове и ползи при производството? Каква характеристика носят? Как да си изберем? Колко дълго издържат?

Ще дегустираме 8 български натурални вина!

In last year, the spirits in wine circles have been quite stirred around the topic of natural wines. Why are the opinions so different and controversial? Why is it so topical?

What is the difference between natural and conventional wines? And what is the difference between natural, organic, biodynamic, low intervention wines? Are there specific regulations?

Wild fermented, sulfite free, additive free, unfiltered wines. Manual or with minimal machine intervention, craft and small producers. The role of over-industrialization and the human factor.

Why drink such wines? How do they affect health? How are natural wines made - risks and benefits in production? What characteristics do they bring? How to choose? How long do they last?

We will taste 8 (eight) Bulgarian natural wines!

Цена: 130 лв

bye-ticket-button