Домейн Менада

Източна Тракия

Контакти:
Стара Загора 6000
ул. Хаджи Димитър Асенов 1

6000 Stara Zagora
1, Hadji Dimitar Asenov St.

e-mail: domain.menada@mbws.com
www.menada-winery.com