Димитър Димов | Dimitar Dimov

енолог на Винарна Ялово | oenologist of Yalovo Winery

Димитър Димов е енолог и съсобственик на Винарна Ялово, както и енолог на динамично развиващата се изба Сувла на полуостров Галиполи в Турция. Завършва Технология на напитките в УХТ Пловдив, а после магистратура по лозарство, винарство и мениджмънт на лозаро-винарския бранш в Агро Монпелие и ENITAB Бордо, Франция. Притежава DNO – френска национална диплома за енолог. Работил е в Лангедок, Шампан и Бордо, Франция, Марлборо Нова Зеландия и по различни проекти в България. Основният му фокус е работата с местни и забравени сортове, развитие на лозарски тероар и биологично лозарство.

Dimitar Dimov is the oenologist and co-owner of Yalovo Winery, as well as the oenologist of Suvla Winery on the Gallipoli Peninsula in Turkey. He graduated in Beverage Technologies at UHT Plovdiv, and has a master's degree in Viticulture, Winemaking and Management of the Viticulture Industry at Agro Montpellier and ENITAB Bordeaux, France. He holds a DNO – French National Oenology Diploma. He has worked in Languedoc, Champagne and Bordeaux, France, Marlboro New Zealand and for different projects in Bulgaria. The main focus of his work is local and forgotten varieties, as well as development of viticultural terroir and organic viticulture.

12:15 - 14:15

Неделя 13 Ноември

Леки червени вина: светлото бъдеще на старите балкански сортове | Light Red Wines: the Bright Future of Old Balkan Varieties

Майсторски клас | Masterclass

При тези вина по-малко е повече! Прословутите в миналото балкански сортове, чиито вина характеризираме като леки червени, днес постепенно се завръщат. Векове тези сортове са ревностно отглеждани, заради оригиналния характер на вината от тях. За разлика от пино ноар, който дава сходни стилистично бургундски вина, последните десетилетия на Балканите тези сортове бяха пренебрегнати и заменени с други, за по-голяма концентрация. Леките червени вина се характеризират със слаб до среден интензитет на цвета и на тялото, но компенсират с атрактивност и комплексност на аромата, с хармония и елегантност. Това са вина, които изразяват ярко характера на сорта, адаптиран хилядолетия към съответния тероар.
Ще представим кадарка (гъмза) от Румъния, България; карасакъз и папазкарасъ (черна папазка) от Турция и прокупац (зарчин) от Сърбия

In these wines less is more! The once famous Balkan varieties, whose wines we define as light reds, are gradually making a comeback today. For centuries, these varieties have been zealously cultivated, because of the original character of their wines. Unlike Pinot Noir, which produces stylistically similar Burgundian wines, in recent decades in the Balkans these varieties have been neglected and replaced by others, for more concentration. Light red wines are characterized by low to medium intensity of color and body, but compensate with intensity and complexity of aroma, with harmony and elegance. These are wines that vividly express the character of the variety, adapted over millennia to the respective terroir.
We will taste Kadarka (Gamza) from Romania, Bulgaria; Karasakiz and Papazkarasi from Turkey and Prokupac (Zarcin) from Serbia.

Цена 120 лв

bye-ticket-button