Дейвид Смарт и Дейвид Пиератони | David Smart & David Pierattoni

лектор | speaker

Дейвид Смарт е регионален мениджър бизнес развитие в сектор Напитки, отговарящ за Европа, Близкия Изток и Африка. Има бакалавърска степен по имунопаразитология, завършил е ветеринарна медицина в Кралския ветеринарен колеж във Великобритания, от 12 години работи във френската компания Биомерийо.

 Дейвид Пиератони е Мениджър бизнес развитие в сектор Напитки, където отговаря за адриатическия клъстер. Той е енолог, завършил е Лозарство и винарство в Университета във Флоренция, от 4 години е във френската компания Биомерийо.

David Smart – Europe, Middle East and Africa Beverage Business Development Manager; BSc Immunoparisitology / BVetMed (Royal Veterinary College) / 12 years in bioMérieux

David Pierattoni – ADRIATIC Beverage Business Development Manager; Enologist / Viticulture & Oenology (Florence University) / 4 years in bioMérieux

14:30 - 16:30

Събота | Saturday 2 Декември | December

Управление на риска в качеството на виното и мониторинг за бретаномицес със системата VERIFLOW® | Risk Management in Wine Quality and Monitoring of Brettanomyces with VERIFLOW®

Презентация | Presentation

В тази презентация ще се потопим задълбочено в управлението на риска във винарната и значението на мониторинга на най-често срещаните причинители на дефекти във виното, с акцент върху Бретаномицес брукселенисис. Ще обсъдим как да се предотвратят потенциални зарази, преди това да се отрази на качеството на виното.
Демонстрация на живо на системата VERIFLOW® от bioMerieux.

VERIFLOW® е лесна система за откриване на всички основни развалящи виното микроорганизми, директно във винарната. Благодарение на VERIFLOW® е възможно да се тестват проби на всеки етап от процеса по много ефективен начин, като само за 3 часа се открива наличието на причинители на дефекти като бретаномицес, лактобацилус и педиококи, ферментационни дрожди и бактерии. Системата е с много висока чувствителност.

In this session we will deep dive into the Risk Management in the winery and the value of proactive monitoring of the major spoilers, with a focus on Brettanomyces bruxellensis. We will discuss how to prevent potential contaminants before having an impact on the wine quality. Live demonstration of VERIFLOW® system by bioMerieux.

VERIFLOW® is an easy system to detect all the major “spoiler” microorganisms, directly in the winery. Results available in 3 hours, with a simple sample preparation and very high sensitivity. Thanks to VERIFLOW® it will be possible to test at any stage of the process in a very proactive way harmful wine spoilers like Brettanomyces, Lactobacillus & Pediococcus, fermentative yeasts and bacteria.

Достъпът е свободен с предварителна регистрация.
Регистрация може да направите тук.


Access is free with prior registration.
You can register here.