Изба Бендида

Западна Тракия, Щанд 39

Вина:
Bendida No Oak Rubin 2021
Bendid No Oak Mavrud 2021
Bendida Dimyat Unfiltered 2022
Bendida Rubin & Mavrud 2019

Контакти:
с. Брестовица 4224
ул. „Велчова завера“ 12,
общ. Родопи, обл. Пловдив

4224 Brestovitsa
12, Velchova Zavera St.
Rodopi Municipality, Plovdiv District

e-mail: wine@bendida.eu
www.bendida.eu