Асоциацията на търговците на вино в България

15:00 - 17:00

Петък | Friday 1 Декември | December

Статистика и анализи на винения пазар

Презентация на Асоциацията на търговците на вино
в България (АТВБ)

Вход свободен