Еко Партнърс

оползотворяване на отпадъци от опаковки

Еко Партнърс е организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която работи на българския пазар от 2017 г. Има изградени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 21 общини в цялата страна.
Еко Партнърс България АД може да се похвали с няколко доста интересни „умни“ решения, например: машина за трошене на стъклени опаковки, с която помага на над 200 заведения да събират разделно; мобилно приложение, което помага на потребителите с важна информация за разделното събиране на отпадъци от опаковки и ги насочва към най-близките цветни контейнери на организацията.
Еко Партнърс България е зеленият партньор на DiVino Taste!