Милица Зикатанова | Militza Zikatanova

Милица Зикатанова е второ поколение собственик на Винарска изба Вила Мелник. Тя е движеща сила за популяризирането на местните сортове и за развитието на Мелнишкия регион като винена дестинация.

Militza Zikatanova is second generation owner of Villa Melnik Winery. She is the driving force behind the promotion of local varieties and the development of the Melnik region as a wine destination.

12:15 - 14:15

Събота | Saturday 2 Декември | December

Енотечни вина от трезора: 10 години Вила Мелник | Enoteca Wines from the Vault: 10 years Villa Melnik

Дегустация-презентация | Tasting & Presentation

Вече десет години Винарска изба Вила Мелник e в търсене на автентичното усещане за мелнишки тероар. Мисията им е да представят местните сортове в тяхната най-добра светлина – да запазят самобитния им дух и да поддържат световен стадарт в качеството.

За тази дегустация Вила Мелник са селектирали шест от най-добрите вина от енотечната си колекция, която съхраняват в подземния трезор под пясъчния хълм.

Събитието е само с покани.

For ten years now, Villa Melnik Winery has been searching for the authentic expression of the Melnik terroir. Their mission is to present local varieties in their best light – to preserve their distinctive spirit and maintain a world standard in quality.

Villa Melnik have selected for this Tasting six of the finest wines from their enoteca collection, which they store in their underground vault beneath the sand hill.

The event is by invitation only.