Дамяница

Долината на Струма, Щанд

с. Дамяница 2813, общ. Сандански

2813 Damyanitza, Sandanski Municipality

e-mail: info@damianitza.bg
www.damianitza.bg