Организатори

bulg

За Конференцията

Доброто бъдеще на българското вино изисква обединяване на всички винопроизводители и други винени професионалисти в страната ни и ясна национална стратегия. На 22 ноември тази година, в първия ден от DiVino.Taste, ще се проведе Националната конференция Българското вино в ХХI век.

От 2007 до 2019 година лозарството и винопроизводството в България претърпяха значителна трансформация, която освен че даде нов облик на бранша, категорично посочи липсващите звена в организационната структура на отрасъла. От приоритетен сектор, с доминиращ експорт, „Виното“ е на път да се впише в спомагателните графи на земеделието в България с незначителен дял в общия продукт. Статистиката е неблагоприятна от гледна точка на намаляващите лозарски площи, намаляващия пазарен дял на крайния продукт, ниската добавена стойност на вината и висока производствена себестойност, заличаването на районите и отказа на производителите да произвеждат и предлагат вина с наименование за произход. Статистическите данни са контрастни на фона на доказаното повишаване на качеството на българските вина, безспорните им успехи на международни форуми и засилващия се интерес към страната, като производител с неизчерпан потенциал за развитие на фона на прекалено познатите за потребителя класически винени дестинации.

Отчитайки разнопосочните тенденции в сектора, конференцията Българското вино през XXI век ще търси равновесната точка на развитие, която да запази акумулираната позитивна енергия в бранша и да намали негативните тенденции, очертани в последните години.
За да достигне до ясно формулиране на цели и решения Конференцията ще направи преглед на всички аспекти на бранша: от производството и законодателството през маркетинга до търговията – както в страната, така и навън,
Конференцията ще търси общо съгласие, а няма да промотира дейността на отделни структури, включени или не като организатори. Конференцията ще бъде на равно отстояние спрямо всички участници, така че да им даде възможност освен своите приоритети да получат реална представа за позицията на всеки един професионално зает в бранша.

За допълнителна информация и заявка за участие свържете се с нас на email editorial@divino.bg или на тел. 02 951 6634 или 088 494 0761 и ще ви изпратим линк за регистрация.

ПРОГРАМА

Ивана Мурджева е адвокат, практикуващ в сферата на лозаро-винарското законодателство, без прекъсване, през последните 18 години. Участвала е в разработването, изработването, промяната и прилагането на всички основни регулаторни актове в сектора. [прочети още]

Марко Тигелман има дълга кариера в лозаро-винарския сектор. Натрупайки значителен опит в сектора на виното и спиртните напитки в Австралийската корпорация за вино и бренди в началото на 2000 г., той създаде своя собствена агенция за маркетинг на вино VINIUMwines през 2008 г., консултирайки много винарни по целия свят. [прочети още]

Какво е да бъдеш най-добрият партньор на винения бранш за своята близо 70-годишна история и какви са новите предизвикателства в сектора, разказва мениджърът на Националния институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла Венелин Георгиев. [прочети още]

Българска агенция за експортно застраховане ЕАД (БАЕЗ) е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на плащания при износ и сделки на територията на Република България. Със своя профил то е добър потенциален партньор на всички винопроизводители, които изнасят част от продукцията си в чужбина. БАЕЗ предлагат застраховане на финансови рискове и възможности за финансиране. Осигуряват защитa срещу риска от неплащане, възможности за развитие на вашия бизнес, механизъм на застраховането на финансови рискове.

Ивелина Кюлева  е с повече от 15 години  професионален опит, на управленски позиции, в сферата на международния маркетинг. Работила е в партньорство с представителите за Европа на едни най-големите международни компании в сферата на маркетинга и комуникациите – International Management Group и  IFS Germany. [прочети още]

Шобмор Гал е икономист и водещ експерт в маркетинга на вино в Унгарската агенция по туризъм. Той е съсобственик и на световно известната винарна Tibor Gál в Егер (Унгария). Шобмор Гал има магистърска степен по винарски бизнес в ESC-Dijon, Франция. [прочети още]

Екатерина Христова е инициатор и мениджър на платформата за винен туризъм Winetrips.eu – пространство, където избите, туристическите обекти и организаторите на дейности разказват своите автентични истории, което от своя страна става повод за посещение и да провокира туристите да споделят преживяванията си. [прочети още]

За допълнителна информация и заявка за участие свържете се с нас на email editorial@divino.bg или на тел. 02 951 6634 или 088 494 0761